Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Problemy z układem ruchowym osób uzależnionych od opiatów

Typowe problemy z układem ruchowym osób uzależnionych od opiatów, to bardzo częsta kwestia, poruszana w publikacjach medycznych. Zaburzenia ruchowe określa się jako patologiczne zmiany neurologiczne, które mają ogromny wpływ na jakość poruszania się. Wiele osób, które doświadczają tego rodzaju przypadłości układu ruchowego, zazwyczaj odczuwa w efekcie drżenie całego ciała, jak również brak koordynacji ruchowej. Owa niezborność ruchowa utrudnia wykonywanie nawet najprostszych czynności, takich jak podnoszenie przedmiotów, zawiązywanie sznurowadeł lub czytelne pisanie odręczne. Zaburzenia te związane są z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, do których zaliczają się, nie tylko opiaty. Zdaniem naukowców z instytutu badawczego w Stanach Zjednoczonych, opiaty oraz inne rodzaje narkotyków powodują szereg, różnorodnych zaburzeń ruchowych, które może zwalczyć odpowiednio przeprowadzona terapia odwykowa, jak również całkowita abstynencja. Wiadomym jest, iż opioidy, a także substancje psychoaktywne powodują gwałtowny wyrzut dopaminy do krwi. W pierwszej fazie objawia się to nadpobudliwością psychoruchową. Jednakże druga faza polega na gwałtownych napadach padaczkowych. Długotrwałe zażywanie opiatów, jak również zwiększanie jednorazowej ich dawki przyjętej do organizmu, prowadzi do zespołu neurotoksycznego, zarówno tego częściowego, jak i pełnego. Może on charakteryzować się uporczywą pląsawicą, nawracającymi drgawkami, a także całkowitą utratą koordynacji ruchowej, w stopniu znacznym. Wziewne zażywanie narkotyków, w tym przypadku opiatów, głównie objawia się ataksją oraz drżeniem całego ciała. Stan taki następuje dużo szybciej, ponieważ wchłonięty do organizmu narkotyk zaczyna działać prawie natychmiast, gdy jest przyjęty doustnie. Długotrwałe zażywanie opiatów może wywoływać również objawy parkinsonizmu.

...

Problemy z układem ruchowym osób uzależnionych od opiatów – skutki zaburzenia sprawnej pracy mózgu

Obserwując i badając zaburzenia układu ruchowego, które są spowodowane długotrwałym zażywaniem opioidów, należy podkreślić, że wszystkie narkotyki ograniczają kontrolę mimowolnych i dobrowolnych ruchów. Oznacza to, że człowiek w wyniku ich przyjmowania doświadcza drżenia, dyskinezy, mikologii i parkinsonizmu. Pierwszym symptomem zaburzeń układu ruchowego, występujących pod wpływem opiatów jest drżenie prawej lub lewej kończyny górnej, jak również kłopoty z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała. Powodem tego są problemy na zwojach podstawnych mózgu, które wpływają także na funkcje korowe, upośledzenie istoty białej, a także funkcjonowania sieci neuronowych. Oznacza to, że w mózgu dochodzi do niesprawnej wymiany sygnałów i dysfunkcji układu sterowania poszczególnymi kończynami i całym ciałem. Mózg osoby uzależnionej od opiatów nie jest kompatybilny z ciałem. Oznacza to, że osoba ta, nie jest w stanie kontrolować swojej motoryki, jak również odruchów ciała. Bardzo silne uzależnienie od substancji psychoaktywnych, czyli opioidów, powoduje nieodwracalne zmiany w istocie białej i korze mózgu. Prowadzi to do trwałych zaburzeń ruchowych, które nie ustępują, nawet w okresach abstynencji. Jeśli osoba uzależniona od opiatów nie jest w stanie porzucić nałogu, wówczas może dojść u niej do rozwoju chorób o podłożu neurologicznym.

...
Select language:
icon deicon en