Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Wpływa narkotyków na układ sercowo-naczyniowy

Narkotyki wykazują tzw. kardiotoksyczność, to znaczy wpływają szkodliwie na układ sercowo-naczyniowy organizmu, wywołując schorzenia kardiologiczne. Zależnie do rodzaju narkotyku, różny jest stopień kardiotoksyczności oraz ryzyko występowania danych chorób.

Amfetamina i kardiotoksyczność
Amfetamina powoduje wzrost częstotliwości rytmu serca i ciśnienia tętniczego. Ponadto mięsień sercowy potrzebuje więcej tlenu. W rezultacie może dojść do wystąpienia zakrzepów lub uszkodzenia śródbłonka. Zwiększa się poziom dopaminy i serotoniny po spożyciu amfetaminy. Ten narkotyk wykazuje również działanie kurczące naczynia, gdyż zaburza syntezę tlenku azotu. Spożywanie amfetaminy sprzyja występowaniu zaburzeń rytmów serca, najczęściej tachyarytmii, ale także bradyarytmii. Szczególnie ta druga przypadłość źle rokuje u nadużywających amfetaminę. Objawy sercowo-naczyniowe u chorych cierpiących na zatrucie amfetaminą objawiają się m.in. dusznością, wymiotami, nudnościami, bólem za mostkiem i zawrotami głowy – są to typowe objawy tego schorzenia.

Kardiotoksyczność kokainy
Kokaina z kolei blokuje kanały sodowe w układzie odpowiedzialnym za bodźce i ich przewodzenie, co powoduje spadek potencjału czynnościowego komórek. W rezultacie może dojść do zaburzeń rytmu serca oraz nagłej śmierci w wyniku zawału. Spożywanie kokainy może wywołać zawał, gdyż przewlekłe jej przyjmowanie wywołuje tzw. efekt inotropowy i chronotropowy, co zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i znacząco je obciąża. Dodatkowo dochodzi do skurczu naczyń wywołanego przez kokainę oraz spadku aktywności syntezy tlenu azotu. Zawał po spożyciu kokainy nie ma podłoża miażdżycowego, gdyż nie stwierdza się przyspieszenia wapnienia tętnic. Innym schorzeniem kardiologicznym obserwowanym u nadużywających kokainę jest kardiomiopatia. To zaburzenia czynności komór serca związane z nadmierną aktywnością mięśnia serowego i pobudzaniem wolnych rodników przez kokainę.
...

Heroina, morfina, opioidy i kardiotoksyczność

Opioidy zwiększają produkcję tlenku azotu poprzez aktywację receptorów opioidowych, które usytuowane są w śródbłonku. Wywołują także obniżenie ciśnienia tętniczego, a heroina powoduje bezpośrednio hipotensję i bradykardię. Na skutek tych schorzeń rozkurczają się mięśnie. Heroina ma toksyczny wpływ na tętnice wieńcowe, powodując ich stan zapalny lub zakrzepy, oraz na sam mięsień sercowy. Może także wywołać częstoskurcz komorowy. Uzależnieni od opioidów najczęściej są narażeni na takie nieprawidłowości funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego jak: powiększenie serca, przerost komór serca, zwłóknienie oraz martwica mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia.

Dożylne przyjmowanie narkotyków a choroby serca
Dożylne przyjmowanie narkotyków zwiększa ryzyko zapadnięcia na infekcyjne zapalenie wsierdzia, które zazwyczaj rozwija się u nadużywających narkotyki w zastawkach prawej części serca. Czynnikiem etiologicznym wywołującym infekcyjne zapalnie wsierdzia u narkomanów jest gronkowiec złocisty. Prawostronne zapalenie wsierdzia u osób dożylnie aplikujących narkotyki często nawraca, ale cechuje się małą śmiertelnością przy leczeniu szpitalnym. Uszkodzenia wsierdzia wywołane są nieprzestrzeganiem zasad higieny podczas przyjmowania dożylnie narkotyków oraz przyjmowaniem narkotyków zanieczyszczonych.

Najbardziej toksyczne dla serca są kokaina oraz amfetamina, które prowadzą do zaburzenia rytmu serca, niedotlenienia mięśnia serca, skurczu naczyń. Marihuana ma bardzo mały wpływ na mięsień sercowy, zaś jej kardiotoksyczność dalej podlega badaniom i nie ma jednoznacznych doniesień w tej kwestii. Wszystkie omawiane powyżej narkotyki mogą być przyjmowane dożylnie, co zwiększa znacząco ryzyko wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

...
Select language:
icon deicon en