Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Wszywka i implant – prewencja uzależnień

Wszywka i implant – prewencja uzależnień, ma na celu zmianę sposobu postrzegania alkoholu i substancji psychoaktywnych w trakcie terapii farmakologicznej, stosowanej w Ośrodku Uzależnień i Otyłości w Lublinie.

Zmiany w osobach uczestniczących w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków, można podzielić na bezpośrednie i długofalowe. Pierwsze z nich pojawiają się już w trakcie trwania farmakoterapii, bądź zaraz po jej zakończeniu. Efekty długofalowe farmakoterapii, przy pomocy leku o nazwie Naltrexone, można dostrzec dopiero w kilka miesięcy a nawet kilka lat po jej zakończeniu. Podstawowe zmiany, jakie powinny zajść u pacjentów uzależnionych, którzy poddali się farmakoterapii, dotyczą poprawy ich kondycji fizycznej, psychicznej oraz przywrócenie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pacjent, który poddał się farmakoterapii uzależnień powinien zostać uświadomiony, iż alkoholizm i narkomania, to choroby powodujące wyniszczenie organizmu i zaburzenie prawidłowego nawiązywania relacji w społeczeństwie. W walce z nałogiem działanie prewencyjne wykazują wszywki i implanty, noszone podskórnie przez osoby uzależnione. To one sprawiają, że nałogowiec obawia się sięgnąć po kolejną dawkę alkoholu czy narkotyków. Utrzymanie abstynencji od alkoholu i narkotyków zależne jest również od pomocy psychologicznej i hipnoterapii. Osoba poddana terapii alkoholowej i narkotykowej powinna mieć świadomość, iż jej nałóg nie może kierować jej życiem oraz powodować destrukcyjnych zmian w zachowaniu. Dlatego też wsparcie psychologiczne i hipnoterapia stanowią istotną pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. W trakcie terapii behawioralnej pacjent dostrzega swój problem i razem z terapeutą poszukuje alternatywnych metod radzenia sobie ze stresem i negatywnymi bodźcami, na które narażony jest w trakcie powrotu do normalnej egzystencji w społeczeństwie. 

...

Wszywka i implant – prewencja uzależnień, skutecznie prowadząca do abstynencji

Terapia farmakologiczna z pomocą wszywki lub implantu to doskonała prewencja uzależnień. Osoba, która posiada wprowadzony pod skórę lek w postaci środka o nazwie Disulfiram lub implantu z medykamentem, takim jak Naltrexone, zdaje sobie sprawę ze skutków działania obu tych specyfików, zarówno na jej organizm, jak i bezpośrednio na używkę. O tym fakcie informowana jest w momencie wykonywania zabiegu wszywania implantu lub tabletek. Świadomość tego, że lek może wywołać uciążliwe dolegliwości lub zablokować działanie używki w momencie jej przyjęcia, skutecznie zniechęca osobę uzależnioną do jej stosowania. Terapia psychologiczna oraz hipnoterapia u alkoholików i narkomanów ma na celu wzmocnienie pacjenta w dążeniu do abstynencji od wszelkiego rodzaju używek. Tego typu działanie chroni osobę, która podlega leczeniu przed ponownym powrotem do nałogu. W trakcie terapii farmakologicznej przy pomocy leku o nazwie Naltrexone ważne jest również wsparcie psychiczne, zarówno ze strony osób prowadzących terapię, jak i najbliższego otoczenia osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Dobra kondycja psychiczna oraz regeneracja organizmu dzięki zbilansowanej diecie i umiarkowanej aktywności fizycznej, powoduje wydzielanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia, które zabezpieczają przed drastycznym obniżeniem nastroju i wpadnięciem w stan depresyjny. Osoby poddające się leczeniu farmakologicznemu uzależnień powinny również zadbać o to, aby po jego zakończeniu w dalszym ciągu kontynuować terapię behawioralną oraz korzystać z pomocy certyfikowanych psychoterapeutów, którzy są w stanie prowadzić danego pacjenta przez pierwsze miesiące życia w trzeźwości i abstynencji od substancji psychoaktywnych. Działania prewencyjne, realizowane w trakcie terapii farmakologicznej i po jej zaprzestaniu są niezbędne w motywowaniu pacjenta do definitywnego porzucenia swojego nałogu oraz życia bez potrzeby sięgania po substancje psychoaktywne i alkohol.

...
Select language:
icon deicon en