Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Definicja alkoholizmu

Znana wszystkim definicja alkoholizmu może być różnie pojmowana i przedstawiana.Obowiązującym terminem wyjaśniającym, czym jest uzależnienie od napojów wyskokowych, jest ten, zaakceptowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Termin nadmiernego spożywania alkoholu oraz choroby alkoholowej, obecnie obowiązujący na całym świecie, został ogłoszony w 1994 roku i zdaniem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM IV), jest najbardziej aktualną kategoryzacją, traktującą o problemie alkoholowym. Zdaniem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego definicja alkoholizmu dotyczy osób, u których spożycie alkoholu jest tak spotęgowane, iż rujnuje ich stan zdrowia lub niszczy relacje osobiste oraz egzystencję w społeczeństwie; lub też, gdy picie jest podstawą funkcjonowania.

Obowiązująca w Polsce definicja choroby alkoholowej powstała w 1992roku. Zmieniła ona wcześniej obowiązującą nazwę alkoholizm na zespół uzależnienia od alkoholu, definiowany jako zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w których picie alkoholu staje się priorytetowe nad innymi, poprzednio ważniejszymi zachowaniami. Zgodnie z powyższą definicją choroby, do jej zdiagnozowania konieczne jest wystąpienie w ciągu roku trzech spośród
sześć objawów alkoholizmu, do których zalicza się silna potrzeba – głód picia alkoholu, występowanie tolerancji alkoholowej, zespół abstynencyjny lub naprzemienne spożywanie alkoholu i środków o podobnym działaniu, ograniczenie możliwości kontroli nad zachowaniami, związanymi ze spożywaniem alkoholu, picie alkoholu mimo wiedzy o jego szkodliwości oraz zaniedbywanie innych zainteresowań i przyjemności. Powyższa definicja alkoholizmu jest zatem znacznie szersza, niż przyjmowana potocznie. Zwraca ona uwagę na trzy główne aspekty: uzależnienie fizyczne – biologiczna adaptacja do alkoholu, przystosowanie organizmu do jego spożywania, uzależnienie psychiczne – związane ze stanem emocjonalnym w trakcie i po spożyciu oraz wysoką tolerancję – do osiągnięcia tych samych skutków fizycznych i psychicznych konieczna jest coraz większa dawka alkoholu. 

...

Definicja alkoholizmu – choroba przewlekła, która niszczy życie każdej osoby 

Mark Keller, wybitny amerykański psychiatra, specjalizujący się w leczeniu uzależnień, definiuje alkoholizm jako chorobę przewlekłą, przejawiającą się powtarzającym się piciem, skutkującą trwałym uszkodzeniem zdrowia, upośledzeniem społecznym lub ekonomicznym osoby chorej. Powyższa definicja uwypukla stereotypy dotyczące alkoholizmu. Alkoholikami są przecież także osoby zamożne i o wysokim statusie społecznym, tak więc wspomniane wcześniej upośledzenia społeczne czy ekonomiczne, nie zawsze są przyczyną alkoholizmu, wręcz przeciwnie, bywa, iż to właśnie dobra sytuacja ekonomiczna i społeczna, w postaci znudzenia wygodnym życiem, łatwości zarabiania pieniędzy, brakiem hobby, zmęczeniem dotychczasowym życiem, samotnością czy rosnącym pracoholizmem jest przyczyną nadmiernego spożywania alkoholu i rozwoju choroby alkoholowej u osób majętnych i powszechnie uznawanych za wzorce społeczne. Inną, obowiązującą definicją jest także amerykańska, która uznaje, iż alkoholizm, to zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych, poznawczych, powstający wówczas, gdy przyjmowanie alkoholu dominuje nad zachowaniem, które cechowało jednostkę przed uzależnieniem się. Odruchowe sięganie po napoje wyskokowe, szczególnie pod wpływem wielu sytuacji stresowych i działania czynników stresogennych, pojawia się w efekcie silnego i nieodpartego pragnienia dostarczania do organizmu wysokiej dawki środka psychoaktywnego. Sytuacja ta jest często obserwowana u osób, które powracają do nałogu po wielu latach życia w trzeźwości. Nawet po długim okresie abstynencji może nastąpić nawrót do uzależnienia i objawów alkoholizmu, szczególnie, gdy pacjent stosował tylko na jeden rodzaj terapii.

...
Select language:
icon deicon en