Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Działanie opiatów na ludzki organizm

Naukowcy badając działanie opiatów na ludzki organizm dostrzegli, jak bardzo negatywny jest ich wpływ na homeostazę i zdrowie osób uzależnionych. Należy pamiętać, że każda forma uzależnienia od narkotyków wyniszcza narządy wewnętrzne człowieka, a także wpływa na każdą sferę jego życia. Wieloletnie tkwienie w nałogu prowadzi do degradacji organów wewnętrznych, jak również nieodwracalnych zmian w mózgu człowieka. Narkomania powoduje także zaburzenia psychiczne i upadek moralny każdej uzależnionej osoby. Substancje psychoaktywne są podstępnymi i powolnymi zabójcami, którzy powodują szereg zmian w organizmie człowieka. Nałóg narkotykowy rzutuje bardzo na psychikę człowieka sprawiając przede wszystkim, że człowiek staje się istotą bezwolną, nie odpowiada za swoje czyny, popada w konflikt z prawem oraz traci poczucie własnej wartości. Uzależnienie od narkotyków wpływa na zanik komórek nerwowych w korze mózgu, jak również powoduje upośledzenie najważniejszych funkcji narządów wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba czy serce. Narkomani cierpią na uszkodzenia naczyń krwionośnych, a także patologiczne zmiany w obrębie błon śluzowych. Chorują na dolegliwości związane z przewodem pokarmowym i wydalniczym. Zażywanie opiatów powoduje obniżenie odporności immunologicznej i wpływa również na pojawienie się przewlekłych stanów zapalnych w organizmie, które mają przebieg od łagodnego aż po ostry. Powoduje to rozwój zagrażających zdrowiu i życiu chorób, do których zaliczają się również nowotwory. Narkomania powoduje uszkodzenie serca w stopniu ciężkim. Może wówczas dojść do patologicznych zmian w obrębie mięśnia sercowego, które objawiają się słabszym biciem serca, a także zaburzeniami w prawidłowej pracy całego układu sercowo-naczyniowego.


...

Działanie opiatów na ludzki organizm – zaburzenia pracy kluczowych organów wewnętrznych

Narkomania bywa przyczyną zmian w układzie nerwowym. Osoby uzależnione od opiatów często cierpią na dolegliwości o podłożu neurologicznym. U wielu tych ludzi dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń w korze mózgowej, jak również zaburzeń prawidłowego działania przysadki mózgowej. Zażywanie substancji psychoaktywnych objawia się także drżeniem całego ciała, napadami padaczkowymi, jak również zaburzeniem biodynamiki układu ruchowego. Narkomania może być również przyczyną rozwoju chorób psychicznych, takich jak ciężka psychoza, urojenia maniakalno – depresyjne, a także otępienie czy demencja. Szkodliwy wpływ substancji psychoaktywnych na ludzki organizm został zbadany przez wiele ośrodków naukowych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Negatywne oddziaływanie opiatów na poszczególne organy nie podlega dyskusji, ponieważ wśród narkomanów występuje bardzo duży odsetek osób cierpiących na przewlekłe i zagrażające życiu choroby metaboliczne, kardiologiczne, jak również neurologiczne. Organizm człowieka nie jest przystosowany do przyjmowania środków psychoaktywnych, do których zalicza się morfina, opiaty, heroina czy Brown Sugar. Wszystkie te substancje wywołują niepokojące zmiany, które mogą prowadzić do uszkodzenia kluczowych narządów wewnętrznych. Negatywny wpływ narkotyków na organizm widoczny jest także w zmianach w wyglądzie zewnętrznym. Mogą pojawić się problemy z uzębieniem, sina, blada skóra, jak również wysypka i inne dermatozy. Osoby dotknięte narkomanią powinny niezwłocznie zgłosić się na leczenie.

...
Select language:
icon deicon en