Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Współuzależnienie występujące w rodzinach z problemem alkoholowym

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że współuzależnienie występujące w rodzinach z problemem alkoholowym rzutuje na zdrowie psychiczne i fizyczne każdej osoby, która zamieszkuje z osobą nadużywającą napojów wyskokowych.

Problem nadużywania alkoholu przez jedną osobę dotyczy w efekcie każdego członka jego rodziny, zarówno współmałżonka, jak i dzieci. Jest on na tyle poważny, że w literaturze doczekał się miana współuzależnienia. Warto dodać, że współuzależnienie w rodzinach dotkniętych alkoholizmem powoduje postawy autodestrukcyjne, które dotyczą osób zmuszonych egzystować z osobą nadużywającą napojów wysokoprocentowych. Pojawia się poczucie konieczności ciągłego sprawowania kontroli nad zachowaniem i działaniami alkoholika oraz przejmowanie nadmiernej odpowiedzialności za jego czyny i postępowanie. Osoby współuzależnione są podatne na całkowite negowanie własnych potrzeb, zarówno tych, dotyczących rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Osoby te nie realizują się w żadnej sferze życia, bowiem obawiają się, nie tylko zmian, ale również tego, że wskutek ich działania, nałóg alkoholowy członka rodziny, znacznie się pogłębiać i nasilać. Typowe dla osoby współuzależnionej jest też wszechogarniające uczucie napiętnowania i stygmatyzacji siebie i swoich bliskich, z racji borykania się z problemem alkoholowym. Osoba taka świadomie rezygnuje z życia towarzyskiego i zamyka się w czterech ścianach, obawiając się odrzucenia z powodu tego, że w jej rodzinie pojawił się alkoholizm. Osoba współuzależniona żyje w ciągłym stresie i napięciu emocjonalnym, które przybiera objawy paranoi, fobii i lęków.Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że współuzależnienie występujące w rodzinach z problemem alkoholowym rzutuje na zdrowie psychiczne i fizyczne każdej osoby, która zamieszkuje z osobą nadużywającą napojów wyskokowych.

Problem nadużywania alkoholu przez jedną osobę dotyczy w efekcie każdego członka jego rodziny, zarówno współmałżonka, jak i dzieci. Jest on na tyle poważny, że w literaturze doczekał się miana współuzależnienia. Warto dodać, że współuzależnienie w rodzinach dotkniętych alkoholizmem powoduje postawy autodestrukcyjne, które dotyczą osób zmuszonych egzystować z osobą nadużywającą napojów wysokoprocentowych. Pojawia się poczucie konieczności ciągłego sprawowania kontroli nad zachowaniem i działaniami alkoholika oraz przejmowanie nadmiernej odpowiedzialności za jego czyny i postępowanie. Osoby współuzależnione są podatne na całkowite negowanie własnych potrzeb, zarówno tych, dotyczących rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Osoby te nie realizują się w żadnej sferze życia, bowiem obawiają się, nie tylko zmian, ale również tego, że wskutek ich działania, nałóg alkoholowy członka rodziny, znacznie się pogłębiać i nasilać. Typowe dla osoby współuzależnionej jest też wszechogarniające uczucie napiętnowania i stygmatyzacji siebie i swoich bliskich, z racji borykania się z problemem alkoholowym. Osoba taka świadomie rezygnuje z życia towarzyskiego i zamyka się w czterech ścianach, obawiając się odrzucenia z powodu tego, że w jej rodzinie pojawił się alkoholizm. Osoba współuzależniona żyje w ciągłym stresie i napięciu emocjonalnym, które przybiera objawy paranoi, fobii i lęków. 

...

Współuzależnienie występujące w rodzinach z problemem alkoholowym – problem, który narasta

Poczucie krzywdy zapisuje się w psychice osoby współuzależnionej, wywierając negatywny wpływ na jej dalsze życie. Alkoholizm nazywany jest „chorobą całej rodziny". Określenie to jednoznacznie wskazuje na to, jaką presję wywiera alkoholik na swoich bliskich oraz w jaki sposób potrafi manipulować ludźmi ze swojego najbliższego otoczenia. Członkowie rodziny, dbając o życie i zdrowie alkoholika, nierzadko przyczyniają się do pogłębiania jego nałogu, gdyż zamiast wymóc na nim udanie się na terapię, starają się dbać o to, aby czuł się on komfortowo. Oznacza to, że niejako dają pozwolenie na negatywne zachowanie, czyli sięganie po napoje wyskokowe. W czasie codziennych kontaktów z uzależnionym od alkoholu członkiem rodziny, zachowania pozostałych mieszkańców domu nie mogą być naturalne. Reakcje krewnych na alkoholizm bliskiej im osoby stają się wkrótce w równym stopniu upośledzone, jak samo zachowania alkoholika. Szereg z nich świadczy o wystąpieniu zespołu współuzależnienia, m.in.:

  • całkowite i bezwolne poddanie się rytmowi picia alkoholika,
  • przejmowanie pełnej odpowiedzialności za zachowanie i czyny osoby nadużywającej alkoholu,
  • nieustanna kontrola alkoholika,
  • wyręczanie osoby nadużywającej napojów wyskokowych w codziennych obowiązkach domowych,
  • nadopiekuńczość i źle pojmowana troska w stosunku do alkoholika,
  • ochrona osoby nadużywającej alkoholu przed tym, aby ponosiła ona konsekwencje swoich zachowań,
  • wysoka tolerancja na ekscesy alkoholika,
  • poczucie winy i obniżenie swojej wartości,
  • zaniedbanie swoich potrzeb, brak realizacji marzeń i planów na przyszłość,
  • przeświadczenie, że nałóg pojawił się z winy nieuzależnionej od alkoholu.
...
Select language:
icon deicon en