Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Zastosowanie hipnozy w trakcie terapii farmakologicznej u alkoholików i narkomanów

Zastosowanie hipnozy w trakcie terapii farmakologicznej u alkoholików i narkomanów niejednokrotnie było poddawane analizie w wielu publikacjach medycznych. Okazuje się, że jest to dodatkowe wsparcie, które przyda się każdemu pacjentowi poddanemu leczeniu uzależnień w wybranym ośrodku medycznym.

Hipnoza stanowi skuteczne wsparcie farmakoterapii, realizowanej przy pomocy leku o nazwie Naltrexone. Jej celem jest trwałe utrzymanie stanu abstynencji, zarówno w przypadku walki z problemem narkomanii, jak i sięgania po napoje alkoholowe. Farmakoterapia Naltrexone przy równoczesnym korzystaniu ze wsparcia, jakim jest hipnoterapia daje dużą szansę na odzyskanie utraconej kontroli nad własnym życiem oraz na wyrwanie się ze szponów śmiertelnie groźnych nałogów, do których należy sięganie po napoje wyskokowe oraz zażywanie narkotyków. Metody wsparcia farmakoterapii antyalkoholowej i narkotykowej polegają na zastosowaniu seansów hipnotycznych, które prowadzone są przez certyfikowanych i wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. Są to osoby, które zdobyły swoje doświadczenie poprzez wieloletnią praktykę zawodową, jak również mają ogromną wiedzę merytoryczną, popartą uczestniczeniem w stosownych szkoleniach, sympozjach czy zjazdach naukowych. Hipnoterapeuta to osoba, która potrafi nawiązać bardzo bliski kontakt z osobą uzależnioną od narkotyków, kompulsywnego jedzenia i alkoholu, dzięki czemu pacjent jest w stanie zaufać temu specjaliście i pozwolić mu na przeprowadzenie seansu hipnotycznego. Działanie hipnoterapeuty polega na tym, że wywołuje w świadomości pacjenta, mającego problem z uzależnieniem, swoistej awersji do używek. Działanie to jest legalne, powszechnie akceptowane w środowisku medycznym oraz nie wiąże się z żadnymi perturbacjami zdrowotnymi, zarówno pod względem sfery fizycznej, jak i psychicznej. 

...

Zastosowanie hipnozy w trakcie terapii farmakologicznej u alkoholików i narkomanów – doskonałe rezultaty

Seanse hipnotyczne alkoholików i narkomanów warto jest wprowadzić już na początku terapii farmakologicznej, realizowanej przy pomocy leku o nazwie Naltrexone. Dzięki temu, pacjent otrzymuje dodatkowe wsparcie, a także posiada motywację i silną wolę do porzucenia dręczącego go nałogu. Prowadzenie seansów hipnotycznych przez certyfikowanych i renomowanych specjalistów odbywa się w gabinecie psychologicznym. Hipnoterapia może być połączona również ze spotkaniami z psychologiem, zarówno w formie terapii grupowej, mitingów AA lub też indywidualnych konsultacji w wybranym ośrodku leczenia uzależnień. Wykwalifikowany hipnoterapeuta jest w stanie otoczyć pacjenta troską i zainteresowaniem, jak również pomóc mu w walce z nałogiem alkoholowym, kompulsywnym jedzeniem i narkomanią. Hipnoterapia osób uzależnionych jest bardzo skuteczną metodą leczenia nałogów. Uważa się, iż jest to istotna forma uzupełnienia podstawowej terapii, która oparta jest na zastosowaniu nowoczesnych medykamentów, w postaci leku o nazwie Naltrexone.Wszystkie zabiegi hipnozy, którym podawana jest osoba pogrążona w nałogu dają doskonałe rezultaty, jak również wzmacniają pozytywne efekty leczenia przy pomocy Naltrexone. Prowadzona hipnoza narkomanów i alkoholików powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby upoważnione do świadzcenia tego typu zabiegów terapeutycznych. Seanse hipnotyczne mogą być wykonywane tylko przez psychologa i psychoterapeutę, który jest członkiem m.in. PTP, grupy roboczej hipnozy i hipnoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Hipnoterapia alkoholików wywołuje stan polegający na awersji do napojów wyskokowych. W przypadku osób zmagających się z problemem narkomanii, seanse hipnotyczne dają identyczne rezultaty – wywołują awersję do substancji psychoaktywnych. W umyśle osoby walczącej z uzależnieniem pojawia się widoczna niechęć do używek lub niewłaściwych pokarmów, a także zwiększone poczucie własnej wartości i determinacja do zmiany swojego dotychczasowego życia.

...
Select language:
icon deicon en