Insertmed

Rozpocznij leczenie

Select language:
icon deicon en

Nałóg narkotykowy a zaburzenia świadomości

Analizując temat, którym jest nałóg narkotykowy a zaburzenia świadomości, należy stwierdzić, że wszystkie substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdolności intelektualne oraz koordynację ruchową. Narkotyki powodują wzrost dopaminy. Wiąże się to z nadmiernym pobudzeniem psychoruchowym i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, nie tylko osoby uzależnionej od opiatów czy innych substancji psychoaktywnych, ale również ludzi znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu. Narkoman to osoba posiadająca obniżoną sprawność intelektualną, dlatego też obsługiwanie przez nią urządzeń mechanicznych, może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Wszelkie maszyny przemysłowe, zarówno te napędzane silnikiem spalinowym, jak i działające przy pomocy zasilania elektrycznego, wymagają nieustannego monitorowania ich prawidłowego działania. Do tego celu potrzebne jest maksymalne skupienie, koncentracja oraz zdolność do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i wymagających podejmowania wiążących decyzji. Osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych, do których zaliczamy opiaty, może odczuwać nadmierną senność, rozkojarzenie, rozdrażnienie, jak również pobudzenie psychoruchowe. Ponadto, opiaty obniżają zdolności manualne, co oznacza, że osoba sterująca pracą urządzenia, może przestać wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych i stanowić zagrożenie dla siebie i swoich współpracowników. Według naukowców z instytutów badawczych w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie, opiaty powodują zaburzenia neurologiczne, a także psychotyczne. W trakcie odurzenia organizmu narkotykami dochodzi do silnych halucynacji, omamów, drgawek i napadów padaczkowych. Osoba, która od wielu lat zażywa narkotyki, posiada również poważne zaburzenia neurologiczne, objawiające się niekontrolowanym i mimowolnym drżeniem rąk, jak również odruchami bezwarunkowymi, pojawiającymi się w najmniej odpowiednich momentach. Mózg człowieka uzależnionego od opiatów nie działa prawidłowo, ponieważ w korze mózgowej zaczynają pojawiać się patologiczne zmiany. Podobnie rzecz dzieje się w przypadku płata czołowego, a także obszarów odpowiadających za koncentrację i skupienie uwagi, zdolność analitycznego i logicznego myślenia oraz przewidywania konsekwencji swojego działania.
...

Nałóg narkotykowy a zaburzenia świadomości – ogromne zagrożenie wypadkiem przy pracy

Narkoman nie potrafi odróżnić rzeczywistości od urojeń i fikcji, dlatego też obsługiwanie przez niego maszyn przemysłowych jest poważnym zagrożeniem dla jego zdrowia i życia. Wiele renomowanych firm i przedsiębiorstw produkcyjno- przemysłowych przeprowadza cykliczne kontrole, mające na celu wykrywanie narkotyków w organizmie swoich pracowników. W przypadku, gdy osoba zatrudniona na stanowisku, na którym wymagana jest sprawna obsługa maszyn przemysłowych, jest podejrzewana o zażywanie narkotyków, musi poddać się stosownym badaniom. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w jej organizmie, pracodawca ma prawo do zwolnienia takiej osoby, w trybie natychmiastowym. Pracownik działu przemysłowego, który na co dzień zajmuje się pracą na urządzeniach mechanicznych, nie może być osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Jeśli osoba zajmująca się obsługą urządzeń ma poważny problem z nałogiem narkotykowym, powinna niezwłocznie udać się po pomoc do specjalistycznego ośrodka medycznego. Metodą leczenia uzależnień od opiatów jest farmakoterapia lekiem Naltrexone.

...
Select language:
icon deicon en